×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

# 03. Muziekvereniging De Harmonie

1898

Muziekvereniging De Harmonie werd op 18 juni 1864 opgericht in De Posthoorn. Aanleiding was het gemis van een eigen muziekkorps bij de viering van 50 jaar onafhankelijkheid in 1863. Deze foto is in 1898 gemaakt, waarschijnlijk in de tuin van hotel Veluwe.

V.l.n.r. Charles Rauwenhoff, bestuurslid; burgemeester Sweerts de Landas, bestuurslid; P. Overbosch; Piet de Boer (later hotelhouder te Hattem); Berend Jan Tenkink, kuiper in de Vinkesteeg; Reinder Freriks, landbouwer in Lohuizerveen; Hendrik Veldman, bakker te Zuuk; J.W. Jonker (Bloemstraat); Bartus van Westerveld, landbouwer in Schaveren; Willem Pannekoek, landbouwer op boerderij De Burg (Tongerenseweg); Jan van Westerveld, landbouwer in Schaveren; Hendrikus Waaijenberg, schoenmaker aan de Stationsstraat; M. Zimmerman, schilder aan de Stationsstraat; Willem Visch van café Visch naast De Posthoorn; L. Lammers, koperslager aan de Hoofdstraat; Bernard Zimmerman (later schilder in Heerde).

Zittend v.l.n.r. Jan Bibo, landbouwer in Zuuk; Jan van Lohuizen, smid aan de Beekstraat; Gerrit Jan de Boer, afslager te Vaassen. Op 18 juni 1939 werd aan De Harmonie het predicaat Koninklijke verleend.

Bijgaande foto is één van de vijftig die in oktober 2012 te zien waren op de Foto-tentoonstelling ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van de Eper Gemeentewoning op 21 oktober 2012.
De foto's, afkomstig uit het Streekarchief en van plaatselijke verzamelaars, zijn door Jan Paasman gedigitaliseerd en bewerkt. De foto's tonen, dankzij de huidige digitale mogelijkheden, voor het eerst het resultaat dat de fotografen destijds voor ogen hadden, maar vanwege de beperkingen van de toenmalige techniek niet konden realiseren.
Dit item is op maandag 29 oktober 2012 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw