×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Groet uit Epe - Kerk te Epe

1904

(132). Hier ziet u de trots van ons dorp de Nederlands Hervormde Kerk, gelegen aan de Hoofdstraat en de Beekstraat. Wat opvalt zijn de vele bomen rond het kerkplein. Bekend is dat de kerk al vanaf 1176 op deze plek staat. De kerk is hoofdzakelijk uit tufsteen opgebouwd, en bestaat uit een middenschip en twee zijschepen.

In de toren komen nog Romaanse vormen voor. Het schip heeft eens een houten bekapping gehad. Het nu bestaande gotische kruisribbengewelf is later daar onder aangebracht. De doden werden vroeger in de kerk en daarbuiten begraven. Er bestond een kerkhofje tussen de kerk en het huidige "Vijvervreugd". Dit begraven rond en in de kerk is bij een wet uit 1829 in het hele land afgeschaft. Het voormalige kerkhof doet nu dienst als tuin.

Van origine was de kerk katholiek georiënteerd en waren er in het interieur versieringen aangebracht. Zo zijn er bij de restauratie in 1961 bloemmotieven blootgelegd. Al in 1952 werd het dak van de kerk gerestaureerd. De kosten bedroegen toen ƒ 27.000,-- gulden. Ook direct na de oorlog moest er veel gebeuren: in de laatste oorlogsdagen hadden de grote ramen veel schade geleden. Wie in de kerk rondloopt zal een brandgeschilderd raam ontdekken van Dominee Prins.

Dominee Prins was in Epe werkzaam tussen 1888 en 1917. Het is een man waaraan het dorp Epe veel heeft te danken. Zo schonk deze dominee de Eper Gemeentewoning aan de dorpelingen. Hij was het die in 1901 "Beekzicht" aankocht en schonk aan de Vereniging Tot Steun, zodat deze vereniging hier verwaarloosde jeugd kon opvangen. Hij stichtte ook de Protestantse Gezinsverpleging, wat later het Groene Kruis zou worden. Ook droeg hij bij aan de bekostiging van de bouw van de Naai- en Breischool in 1908. Momenteel is hier huisarts Rob Versteeg met zijn praktijk gevestigd. Het gedenkraam werd Dominee Prins bij zijn afscheid in 1917 aangeboden.

Het interieur van de kerk wordt ook gekenmerkt door de preekstoel, die dateerd uit 1805 en het orgel dat stamt uit 1909. Het orgel is gebouwd door Abraham Meere uit Utrecht. Ook het doopvont is een bezienswaardigheid.

Uitgave: ALGEMEENE POSTVEREENIGING POSTALE UNIVERSELLE

Gelopen: Ja.

Postzegel: Cijfer 1 cent, rood.

Dit item is op vrijdag 30 oktober 2009 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw