×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Bevrijdingsmonument - Epe

1949

In het Burg. Sweerts de Landaspark ingeklemd tussen de Beekstraat, Lohuizerweg en de Polweg staat ons Bevrijdingsmonument. Op 4 mei a.s. zal net als ieder jaar een Stille Tocht worden gelopen naar de begraafplaats aan de Tongerenseweg. Hier worden bloemen gelegd bij de graven van de geallieerden. Vervolgens loopt men naar het Bevrijdingsmonument in het Sweerts de Landaspark waar bloemen en kransen worden gelegd, en twee minuten stilte wordt gehouden.

Het Bevrijdingsmonument is gemaakt uit wit natuursteen, en geplaatst op een zuilvormig voetstuk. Het is een beeld van een vrouw die gekleed is in een lange jurk, over haar schouders hangt een mantel. Deze mantel houdt zij aan de uiteinden met haar handen vast, hierdoor worden de armen opgeheven. Het beeld lijkt zo op een kruis. Op de langwerpige sokkel staat geschreven:

5 mei 1945

 

VAN ONS ALLEN AAN HEN DIE HUN

 

LEVEN GAVEN VOOR DE VRIJHEIDHet beeld is in 1946 ontworpen door de beeldhouwer Gerrit Bolhuis uit Amsterdam (1907-1975). Hij heeft vele oorlogsmonumenten en beelden gemaakt. Het beeldhouwwerk dat hij maakte voor Epe straalt door zijn ranke en rechte vormgeving onverzettelijkheid uit, kracht, geloof, vertrouwen en overwonnen verdriet en laat zien dat men zich ondanks de overweldiging van de Duitse bezetting zich staande heeft gehouden. Ook geeft het beeld door de naar de verte gerichte blik van de vrouw aan dat er vertrouwen is in de toekomst.

Op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, wordt in 1985 het project ‘Adopteer een monument’ opgezet door de Stichting Februari 1941. Op 2 mei 1986 heeft de Zuukerschool, na een project waar groep 7 en 8 aan hebben meegewerkt over onrecht, discriminatie, racisme en geweld, het Bevrijdingsbeeld geadopteerd. Er zijn in ons land ruim 700 oorlogs- en verzetsmonumenten in Nederland door leerlingen van ca. 1000 basisscholen in klassikaal verband geadopteerd.

In Epe is het de Wilhelminavereniging (opgericht op 6 september 1898) die ieder jaar de organisatie van de Stille Tocht voor zijn rekening neemt. De heren Gait Nijkamp en Bert Nieuwenhuis die zitting hadden in het 4-mei comité, hebben zich de laatste 40 jaar ingezet voor de altijd vlekkeloze organisatie van het geheel, en zijn vorig jaar onderscheiden voor hun verdiensten. Zij zijn dit jaar (2011) opgevolgd door de heren Henk Posthouwer (opvolger als coördinator), Loek Sinselmeijer, Willem Veldkamp en Evert Vorderman. Sinds jaar en dag verlenen de Koninklijke Harmonie en de Scoutinggroep Buys Ballot hun medewerking. Tevens wordt de Last Post geblazen door Egbert Kieskamp, die voor de laatse keer als zodanig optreedt. De Last Post is altijd een heel indrukwekkend trompetsignaal, die door het Britse Leger oorspronkelijk werd gespeeld als afsluiting van de dag, tijdens inspectie van de posten. Tegenwoordig wordt de Last Post gebruikt bij militaire herdenkingen en begrafenissen. Ook worden er gedichten voorgelezen door leerlingen van de RSG. Het was op initiatief van burgemeester De Loor (1989 – 1997) dat deze gedichtenreeks werd ingesteld. Tevens wordt er een toespraak gehouden door een lid van het college van b en w, en tenslotte wordt het Wilhelmus gespeeld.

Opdat we niet vergeten wat gisteren was, vandaag is en morgen wezen zal.

Bronnen:
- Verenigingsblad Historische Vereniging Ampt Epe – Nummer 164 – Het bevrijdingsmonument in het Sweerts de Landaspark auteur Drs. Dianne Hamer.
- 125 jaar Zuukerschool 1884 – 2009 – auteur Lijda van den Bremen – Jonker.
- Weekblad Veluweland – 27-04-2011 – Epe maakt werk van de Dodenherdenking – auteur Dick van der Veen.

Foto 1.
Uitgave: A. Bosch Kantoorboekh. Epe – 1950.

Foto 2.
Uitgave: Boekhandel Scheepers – Epe - 1949.

Dit item is op vrijdag 29 april 2011 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw