×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Epe. Dorpsschool

1910

()). Hier ziet u een prentbriefkaart van de Dorpsschool zo ongeveer uit 1910. De Dorpsschool was gelegen aan de Hoofdstraat, ongeveer ter hoogte van de huidige Pastoor Somstraat. In de nabijheid van de V.V.V.-winkel. De Dorpsschool werd geopend op 6 mei 1890, en werd gesloopt in 1972. De school werd gebouwd door J.W.Wassink uit Apeldoorn voor aanneemsom ad fl. 17.000,00.

Aan de oude school werd vanaf de jaren vijftig nauwelijks meer onderhoud gepleegd. De vloeren waren van hout, en vertoonde al grote kieren. Over de toiletgroep maar niet te spreken, het was vies en het stonk er behoorlijk. Dat er aan de school steeds minder werd gedaan, lag in het feit dat er in 1967 al een nieuwe openbare school was gebouwd in de wijk De Hoge Weerd. Ik mocht de zesde klas (groep 8) nog meemaken op deze school. Het eerste hoofd van de Dorpsschool was de heer P. Vasseur.

Op Dorpsschool zette ik in 1960 mijn eerste stappen. Het hoofd van de school was toen meester D.M. van Esterik (1941-1962). In de eerste klas (de drie linker ramen van het schoolgebouw) kreeg ik mijn eerste lessen van juffrouw Duyvetter. Aan meester H.W. (Hans) Hechemer, en het latere hoofd van de school dhr. H. (Harm) Hebels bewaar ik goede herinneringen. Ook godsdienstonderwijzeres mej. F.A. (Francina) Kwak heb ik als zeer prettig ervaren. Vermeldenswaard is dat zangeres Anneke Grönloh („Brandend zand") op 4 december 1950 als leerlinge werd ingeschreven.

Op de achterkant van deze prentbriefkaart ziet u dat Aart Schurink (de kapper?) zijn briefkaart stuurde naar Sjaantje Koldenhof wonende aan het Marktplein No 2. in Apeldoorn. De postbode met registratienummer B49 heeft de kaart in Apeldoorn bezorgt. Helaas is de postzegel verdwenen.

Dit item is op woensdag 20 januari 2010 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw