Herstellingsoord "Theodora" Epe.

1954

(). Hier ziet u het oude huis van Burgemeester D.F.J. van Walsem aan de Officiersweg 45 in Epe. In 1950 werd de villa verkocht en na enkele tusseneigenaren, kwam de woning in handen van zuster Wassenburg en mejuffrouw J. Jonker. Zij maakten er in 1950 een rust- en herstellingsoord van genaamd „Theodora".

Uitgave: Foto: Bram de Munnik Epe.

Gelopen: Ja.

Postzegel: Cijfer 8 cent, paars.

In 1938 acht burgemeester van Walsem de tijd gekomen de ambtsketen af te leggen. Tijdens een buitengewone raadsvergadering op 15 september 1938 wordt op gepaste wijze afscheid genomen van de burgemeester. De dankbare taak om namens de Raad het één en ander aan te bieden valt ten deel aan het oudste raadslid de heer J.H. Ch. Rauwenhoff. Hij maakt bekend dat als blijvende herinnering, de weg, die loopt van de Lohuizerweg naar de Officiersweg, nu nog Berkenlaan geheten, vanaf nu zal heten: Burgemeester van Walsemlaan. Burgemeester D.F.J. van Walsem was burgemeester van Epe: 01-10-1926 - 16-09-1938.

Op de tweede foto ziet u burgemeester van Walsem op de 21e Nationale Klompenbeurs, die in 1938 in Epe op de markt werd gehouden. In Epe werd vanaf 1918 een jaarlijkse klompenmarkt gehouden. Deze markten werden georganiseerd door de klompenmakersvereniging uit Oene. De meeste klompen die er verkocht werden waren Veluwse, wit houten klompen. In het krantenbericht staat te lezen: De klompenbeurzen beginnen uit den tijd te raken. In Epe werd er deze dagen nog een gehouden. Wij kiekten daar burgemeester D.F.J. van Walsem terwijl hij het kleinste paar klompjes met een normaal paar vergeleek. Waarschijnlijk heeft burgemeester van Walsem nu voor de laatste maal voor zijn pensioen (16-09-1938) de klompenbeurs bezocht.

Scan20120-aa300bc0.jpgScan20120-aa300bc0.jpg
Dit item is op vrijdag 04 juni 2010 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw