×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Cööp. Stoom-Zuivelfabriek

1905

(). De coöp. stoomzuivelfabriek „De Hoop" aan de Keizerstraat. De melkfabriek werd opgericht in 1895. Men begon als handkrachtfabriekje op een boerderij. Vervolgens werd een nieuw handkrachtfabriekje gebouwd, dat in 1898 werd ingericht voor stoomkracht. In 1923 werd de fabriek verbouwd en vergroot.

De eerste directeur was de heer Wieldraaier, en in 1915 de heer H. Mulder. Sinds 1934 is aan de fabriek een melkinrichting verbonden en legt men zich hierop speciaal toe. Een filiaal en depóts was in Apeldoorn gevestigd. Fok- contróleverenigingen enz. werden gesteund. Tevens was de fabriek aangesloten bij het „Botercontrolestation - "Gelderland-Overijssel" te Deventer. Melkfabriek „De Hoop" in Oene werd in 1976 gesloten.

Uitgave: Onbekend.

Gelopen: Nee.

Dit item is op zaterdag 16 januari 2010 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw