×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Begraafplaats familie Rauwenhoff in Tongeren

2009

(). Dit is een foto van het toegangshek tot de particuliere begraafplaats van de familie Rauwenhoff op het landgoed Tongeren. De heer Jan Hendrik Rauwenhoff (30-12-1730 - 06-10-1815) liet de begraafplaats in 1812 aanleggen. De eerste dode die hier begraven werd, was een vriendin van Jan Hendrik Rauwenhoff en zijn dochter Anna Wilhelmina, namelijk de romanschrijfster-dichteres Elisabeth Maria Post (1755-1812). Ze was getrouwd met de Eper predikant ds. J.L. Overdorp. Haar gedenkvaas (door de bekende ceramist W.C. Brouwer gemaakt) bevindt zich in de Nederlands Hervormde Kerk te Epe. Anna Wilhelmina volgde haar vriendin twee maanden later in de dood. Beiden liggen links en rechts van de ingang begraven.

Op het houten toegangshek prijkt een mooi dichtwerk met onderstaande tekst.

Betreed, O Wandelaar met eerbied dezen grond
Aan dooden toegewijd ter rustplaats; 't graf is heilig
En zij wier asch hier rust zijn voor all' onrust veilig
Schoon hen geen marmer dekt, maar heide groei' in 't rond

Dit jaar (2009) bezocht ik deze bijzondere plek, en was diep onder de indruk. De rust en de stilte waren overweldigend.

Ook is er een prentbriefkaart van deze particuliere begraafplaats. De kaart is in eigen beheer uitgegeven, heeft niet gelopen, en is zo ongeveer eind jaren twintig van de vorige eeuw verschenen.

Voor meer info over het landgoed: www.landgoedtongeren.nl

Dit item is op dinsdag 22 december 2009 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw