×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Gebouw Chr. Belangen - Vaassen

1938

Hier ziet u een vrij zeldzame kaart met daarop het Gebouw voor Christelijke Belangen (in Vaassen ook wel 'Het Gebouw' genoemd) aan de Kosterstraat 20. Het is in 1935 door het schoolbestuur gebouwd. Het lag op een steenworp afstand van de toenmalige School met den Bijbel die op de hoek van de Kosterstraat met de Stationsstraat lag. Er wordt heden ten dage nog steeds gekerkt.

Uitgave: W.H. Jonker - Vaassen

Gelopen: Nee.

Aanvullende geschiedenis door: Freek Bomhof uit Vaassen.

HET GEBOUW.

In november 1934, midden in de crisistijd van voor de oorlog, werd er ergens op een bijeenkomst in Vaassen een vereniging opgericht die ten doel had om een “Gebouw voor Christelijke Belangen” te stichten en in stand te houden. Tijdens deze bijeenkomst werd direct een bouwterrein geschonken door de rustend timmerman Jan Kok. Verder werd er door de aanwezigen een bedrag van 5000 gulden renteloos geschonken, terwijl er nog enkele grote bedragen werden toegezegd. De bedoeling was om meer en een betere vergaderruimte te krijgen voor alle christelijke verenigingen zonder uitzondering, tot heil van heel de hervormde gemeente van Vaassen. Zo werd het officieel op papier gezet en werd dit nieuws van de oprichtingsvergadering in de krant bekend gemaakt.

Verdere bijzonderheden zouden later bekend gemaakt worden. En die bijzonderheden werden al een week later wereldkundig gemaakt. We lezen dat er nog een bedrag als eerder vermeld ( 5000 gulden) door particulieren renteloos was toegezegd, terwijl het eventuele ontbrekende bedrag ook nog gewaarborgd werd. De uiteindelijke plannen waren, dat er een zaal voor ongeveer 250 personen gebouwd zou gaan worden en verder nog te realiseren twee zalen, die geschikt waren voor respectievelijk 50 en 20 personen. En dan nog een woning voor de toekomstige beheerders van het complex. Doordat dit gebouw nu geheel schuldenvrij verrijzen kon, werd er al snel een architect ingeschakeld in de persoon van H. Hendriks uit Epe. De plaatselijke aannemers Logtenberg en van Laar hebben de gehele bouw in een razend tempo gerealiseerd.

Op woensdag 30 oktober 1935 werd het nieuwe “Gebouw voor Christelijk Belangen” aan de Kosterstraat te Vaassen in gebruik genomen. Onder de plaatselijke bevolking was het bekend onder de verkorte naam “het gebouw.” Behalve de feestzalen bij de bestaande cafés was er toen in het dorp geen behoorlijk gebouw voor vergaderingen en uitvoeringen, zodat in een lang gevoelde behoefte nu eindelijk was voorzien. Tijdens de openingsplechtigheid had het voltallige stichtingsbestuur plaats genomen op het grote podium en de grote zaal zat overvol met genodigden en belangstellenden. Zelfs de balkonplaatsen op de eerste verdieping waren bezet. Nadat het gebouw voor geopend werd verklaard zongen de aanwezigen psalm 150. Het aanwezige stichtingsbestuur waren dezelfde personen die in het schoolbestuur van de “School met den Bijbel” zaten. We zien onder andere op het podium zitten: Jan Kok, Evert Jan Kuyt, Hendrik Smit, Johan Smit, Jacob Eilander en dominee Gabe v.d. Zee. In de grote zaal werden jarenlang vele zang- en toneeluitvoeringen gehouden en vele jaarfeesten van verenigingen en clubs met een christelijke identiteit.

De christelijke meisjesvereniging “Lydia” organiseerde op 10 februari 1937 een optreden van dominee A.F.P. Pop uit Monster. Deze dienaar van Gods woord kwam speciaal met zijn auto naar zijn vorige woonplaats Vaassen om het evangelie te verkondigen. En daar was het gebouw uiterst geschikt voor. Vermeldenswaardig is nog dat de meisjesvereniging “Lydia” eind 1943 werd opgeheven wegens gebrek aan textielbonnen.

Op vrijdag 22 oktober 1937 werd in het gebouw het christelijk mannenkoor “Looft den Heere” opgericht en tot op heden houden zij nog steeds hier hun wekelijkse bijeenkomsten aan de Kosterstraat. Dit koor is dan ook de oudste gebruiker van het gebouw.

Na de Tweede Wereldoorlog is er aan de achterzijde een klaslokaal gebouwd dat nodig was voor de christelijke kleuterschool.

In 1946 was er een afscheidingsbeweging van kerkgangers binnen de dorpskerk. Deze gelovigen richtten een Hervormde Evangelisatiegroep op, welke gebaseerd was op Gereformeerde Grondslag. Zij hielden op zondag de kerkdiensten in het gebouw en deze groep van streng kerklijken houden nu nog steeds de zondagse samenkomsten in het “Gebouw voor Christelijke Belangen”, waarvan zij sedert 1973 ook eigenaar van zijn.

Vanaf 1948 tot 1967 gebruikte de Gereformeerde gelovigen het gebouw voor hun kerkdiensten. In 1967 namen zij een nieuw kerkgebouw in gebruik. Het gemeentelijke hulpsecretarie was er een aantal jaren gehuisvest. Tijdens de kerkrestauratie van de dorpskerk in 1962 werden de kerkdiensten van de hervormden 8 maanden lang in het gebouw gehouden.

In de grote zaal stonden tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw lange rijen met houten banken vast bevestigd aan de vloer en iedere zitplaats had een klapzitting. Deze vaste banken zijn later verwijderd en vervangen door losse stoelen. In die tijd werd de grote zaal vrij intensief gebruikt voor allerlei bijeenkomsten.

Door de bijzondere bouwstijl heeft het “Gebouw voor Christelijke Belangen” de eervolle titel van Rijksmonument gekregen. Een eretitel die voor de eigenaar alleen maar lastig is en geen voordeel oplevert. Deze beschermende status betekent alleen dat afbraak voorlopig niet geoorloofd is. En daar zullen de mannenbroeders van toen alleen maar blij mee geweest zijn.

Copyright tekst Freek Bomhof.

 

 

Dit item is op woensdag 24 februari 2016 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw