×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Hoofdstraat - Vaassen

1954

(). Hierbij een sfeerbeeld uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw van de Hoofdstraat in Vaassen met "Bondscafé De Valk". De familie Berends zwaaide er toen de scepter. Voor bezoekers van het café kon een hobby van Berends haast niet onopgemerkt blijven. Hij had in het café een collectie opgezette exemplaren uit de dierenwereld van de Veluwe.

Herberg De Valk was begin 1800 eigendom van Frederik Carel Theodoor baron d’Isendoorn à Blois. Hij was eigenaar en bewoner van kasteel Cannenburch en leefde van 1784 tot 1865.

Teunis Kelderman, huisknecht bij de laatste familie van Isendoorn, pachtte jarenlang de herberg van zijn werkgever. Nadat baron Frederik kinderloos stierf, werden alle bezittingen behorende bij het kasteel in 1871 en 1872 geveild. Op die manier kwam herberg De Valk, evenals een aantal huizen, boerderijen, landbouwgronden en watermolens in particulier bezit.

Na zetbaas Kelderman had de herberg nog de volgende eigenaren: D.A. Jonker, H. Kers, de erven Kers, Th. H. Horst, L. Berends, J.J. Veldman en G. Hogendoorn.

Er werd behalve over herberg ook gesproken over café, uitspanning, restaurant en Herberghe De Valk.

Bovenstaande tekst komt uit het archief van Frans Schumacher uit Vaassen.

Uitgave: G.J. Zwart - Tel. 271

Gelopen: Nee.

Dit item is op maandag 05 oktober 2009 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw