×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Hotel de "Veluwe" - Vaassen

1910

In Vaassen aan de Deventerstraat, toen ook wel Tiestroate genoemd, vlak voor de kruising met de Stationsstraat stond in de 19e eeuw een boerenhuis genaamd “de Tie”. Hier woonde Wilhelmus Bervoets, de zoon van Peter Bervoets. Peter was de jagermeester op de Cannenburch bij de van Isendoorns. Wilhelmus was gehuwd met Elisabeth Janssen en zijn beroep was schoenmaker. Tevens had hij in het voorhuis een gelagkamer waar Bervoets sterke drank verkocht. Zowel om af te halen in de fles of kruik of het gelijk nuttigen uit het glas. Stille drinkers kwamen vaak even langs om er snel een paar “achterover te slaan”. Het voorhuis van de Tie zag eruit als een gewoon huis met drie ramen en twee deuren. Aan het uiterlijk zag men niet dat het een café was. In het gebouwtje naast de boerenwoning, het zogenaamde kookhuisje, was de schoenmakerij gevestigd. Wilhelmus Bervoets overleed in 1907 en de Tie werd daarna verkocht. Everhardus Antonius Stoer, afkomstig uit Zwolle werd de nieuwe eigenaar en liet alle gebouwen afbreken. Stoer bouwde op de zelfde plek een groot nieuw gebouw en het kreeg de naam “HOTEL DE VELUWE”.

In de volksmond werd het ook wel logement de Veluwe genoemd. Stoer had er tevens een café en verkocht alcoholische dranken. In het begin werd de schoenmakerij ook nog voortgezet. In Kampen tenslotte was hij ook hotelhouder en schoenmaker geweest. Hij was gehuwd met Johanna Meulenkamp. Het adres van de Veluwe was Deventerstraat H 62 en het had al een telefoonaansluiting met abonneenummer 11. De gelagkamer was groot 25 m2, de biljartzaal was 21 m2 en de achterzaal ook 21 m2. Enkele jaren later vetrok het gezin Stoer naar Voorst en hij werd daar weer caféhouder. Stoer overleed in 1918. Een zekere Lucassen nam in Vaassen “Hotel de Veluwe” over. Uit die tijd en over Lucassen is verder weinig bekend. Op 1 augustus 1929 kwam Douwe Tamminga uit het hoge noorden en werd de nieuwe eigenaar. Tevens begon Tamminga er een slagerij onder de naam…”Slagerij de Veluwe”.

Op 9 oktober 1930, tijdens de Vaassense kermis en jaarmarkt, was er een optreden in café de Veluwe van de “Vroolijke Jazzband” uit Vaassen. Het was er reuze gezellig en het feest ging door tot in de kleine uurtjes. De jazzband was de band van schoenmaker Arend Jan Visser, de kleine man uit Vaassen die ook wel de bult genoemd werd. In 1938 begon in het oostelijke deel van het pand een zekere van Kregten een kapperszaak die 10 jaar later werd overgenomen door Nico Haster. Zijn zoon Cees had er tot 1996 een herenkapsalon. Een echte dorpsbarbier van de oude stempel. Helaas verleden tijd. Aan de westzijde van het pand begon de fam. Cieraad er een boekwinkel met papier- en schrijfwaren onder de naam “Vaassens’ Boekwinkel”. Later werd deze overgenomen door boekhandel E. Dekker. Na verloop van tijd verhuisde deze naar het winkelpand van Prinsen de bakker aan de Dorpsstraat tegenover de kerk. Nu nog bekend als Bruna winkel. Daarna begon W. Nijenhuis er een schoenwinkel en deze verhuisde later weer naar de Dorpsstraat. H. Haverkamp heeft er nog een verlichtingswinkel gehad en tenslotte was de Wereldwinkel er gehuisvest. In 2005 is het pand aan de Deventerstraat gesloopt. Op de plaats van de Tie en Hotel de Veluwe werd uiteindelijk het wooncomplex “Maartenspoort” gebouwd. Of deze naam op die plaats wel een juiste keuze was valt te betwijfelen. Op een heel andere plek in het dorp zien we de naam de Teije nog terug.

Met dank aan de schrijver dhr. Freek Bomhof uit Vaassen, van wie ik bovenstaande artikel mocht overnemen.

Zie ook de internetsite: www.vaassen.nu met nog meer historische verhalen van dezelfde auteur.

Uitgave: Onbekend.

Gelopen: Nee.

Dit item is op dinsdag 14 september 2010 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw