×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Epe, ULO-School

1992

()). Foto - Van de ULO-School uit 1992, hier wordt aanvang genomen met de afbraak van de school, de shovel staat al klaar om te beginnen. De school heeft plaats moeten maken voor het Appartementencomplex "De Weemehof", waarvan de eerste paal op 5 maart 1992 werd geslagen. Net voor de kerstdagen in 1992 werd het complex geopend.

Een groep ouders kwam in 1876 in de oude pastorie van de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Weemeweg bij elkaar om een MULO school op te richten. De heer J.G. van den Bosch was het eerste hoofd van de school.

De eerste jaren was de school een soort privé-instituut. In 1882 werd de school door de gemeente overgenomen en kreeg zij een openbaar karakter. Hoofden van de school waren achtereenvolgens: G. Zijlstra, 1916 D.J. Bleeker, 1944 B. Rensink, 1960 R. Paasman. De MULO zat met de ULO in het schoolgebouw op de hoek Weemeweg - Beekstraat. Voor de school ziet u nog reclame-uitingen van het tegenover de school gelegen cafétaria van o.a. Gerrit Huisman (Gait Mû) en Wim Pannekoek.

Dit item is op zaterdag 12 september 2009 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw