×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Aan het 't Beaksie

1965

Hier ziet u het huis van de familie van Limburg aan de Gildenweg, later woonde hier de familie Gerrit Nooteboom aan 't Beaksie, of te wel aan de Dorpsbeek. Een beek die vanaf de Hoofdstraat langs de Gildenweg stroomde. In verband met wateroverlast in de Hoofdstraat werd de Dorpsbeek, lopende langs de Gildenweg in 1975 overkluisd met betonnen buizen met een afmeting inwendig van 1,20 x 1,80 meter. De families Rienk, Hofmeijer en Van Zuuk moesten in het jaar 2000 plaats maken voor het nieuwe Centrumplan van Epe. Nu loopt hier de aanvoerweg naar de „Veluwe Poort".

Op de tweede foto ziet u het huis van mevrouw Riek Montizaan-Jonker de oud eigenaresse van Café Restaurant Stern, met daarnaast het huis waar eerst de familie B. Rensink heeft gewoond en later familie T. Rink. Het oude huis op de eerste foto was dus van eigenaar G. Nooteboom en werd 1977 door de familie Montizaan aangekocht, om er een nieuw huis op te bouwen. Het huis van de familie Montizaan is gebouwd in 1977 en werd betrokken in 1978. Met het realiseren van een nieuw Centrumplan Epe (ook wel plan "Veenbergen" genoemd) werd het pand van de familie Montizaan op 9 juli 2000 afgebroken.

Dit item is op dinsdag 01 februari 2011 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw