×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Groet uit Epe

1942

Dit is één van de oudste foto’s van het boerderijtje “Hans & Grietje”. Ik ga even met u terug in de geschiedenis van de Wachtelenbergweg 9 in Epe. Bij het begin van het kadaster (± 1835) was het terrein begroeid met Heide en behoorde aan “het Dorp van Epe”, dus gemeenschappelijke grond van de inwoners van Epe om plaggen te steken, grond te graven en schapen op te laten lopen.

De eerste bewoner was Klaas (later Nicolaas) Vorsthof in 1870, hij was dagloner. In 1874 koopt Mr. E.F.J. Weerts, burgemeester van Epe het grondstuk, het huis is dan in handen van Gerrit Jan Stegeman, eveneens dagloner, en getrouwd met Janna Wijnbergen, er worden acht kinderen in het gezin Stegeman geboren. Dan komt in 1876 het perceel (bouwland, huis en erf) in handen van G.S. van Lohuizen. Het huisje wordt dus gekocht van G.J. Stegeman, deze had veel “winkelschulden” en met de overdracht van dit huisje zijn de rekeningen vereffend.

Van 1906 tot 1910 woonde er Roelof van het Veld met zijn zuster Dirkje. Vervolgens wordt Dirk Jan Vijge Gzn. met zijn vrouw Maria van Putten in 1910 eigenaar, zij hadden maar liefs elf kinderen. Dirk Jan was dagloner, maar hij is ook landbouwer en rietdekker geweest. Later verhuisde de familie Vijge naar Zuuk. Ook woonde in het boerderijtje “Hans & Grietje” tot ongeveer 1967 Derk van Munster met zijn vrouw en twee dochters. Daarna kwam het huisje in handen van de “Stichting Behoud” uit Epe. Het huis werd gerestaureerd en de familie Hélène en Dick Meertens gingen er wonen, zij hebben hier ongeveer zes jaar gewoond. Eén van de laatste en langste bewoner van “Hans & Grietje” was de bekende Eper fotograaf Jan Paasman, en wel vanaf 1974 t/m juli 2009.

Bron: Ampt Epe, oud-voorzitter G.S. van Lohuizen.

Uitgave: Nauta & Zn., Velsen. A. 5237.

Gelopen: Ja.

Postzegel: Vliegende duif, 1,5 cent grijs.

Dit item is op vrijdag 16 maart 2012 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw