Groet uit Epe - de "Horsterbrug" - Oenerweg

1926

()). Hier een hele mooie en sfeervolle prentbriefkaart van de "Horsterbrug", over het Apeldoornskanaal (een ophaalbrug) gezien vanuit Oene richting Epe. Het tweede bruggetje ligt over de "Grift", een brede sloot in het verlengde van het Apeldoornskanaal.

In het 1829 werd het Apeldoornskanaal geopend. Tussen 1829 en 1845 passeerden er gemiddeld 769 schepen per jaar de Horsterbrug. De laatste brugwachter die de draaiende onderdelen heeft bediend was dhr. G. Luykman („Ome Gait"). In 1962 werd het kanaal voor alle scheepvaart gesloten. Momenteel hebben de aangrenzende dorpen en de provincie Gelderland de intentie uitgesproken om het Apeldoornskanaal op termijn weer bevaarbaar te maken. De recreatieve sector zal hier zeer mee gebaat zijn.

Scan20141-70bbb2d7.jpgScan20141-70bbb2d7.jpg
Dit item is op woensdag 02 december 2009 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw