Epe, Gemeentehuis

1954

Op deze (echte) foto van het oude Gemeentehuis rijdt mijn vader Hendrik Jan van den Esschert (24-01-1927) met de bakkersmand op de fiets over de markt richting Rest. Café "De Posthoorn" en "De Toko". Mijn vader werkte toen als bakkersknecht voor Kruidenierswinkel annex Bakkerij de “Co-op” van de familie Broer.

Uitgave: Boekh. Dalmolen, Hoofdstr. 79, Tel. 2652 Epe

Gelopen: Nee

Scan20034-3ff89eb0.jpgScan20034-3ff89eb0.jpg
Dit item is op zondag 09 augustus 2009 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw