NEDERLAND ZAL HERRIJZEN

1945

Epe werd op donderdag 19 april 1945 officieel bevrijd. Op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september 1945 vond er in Epe een groots bevrijdingsfeest plaats, met o.a. een allegorische optocht. Een symbolische voorstelling met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, maar ook keek men al weer naar de toekomst.

NEDERLAND ZAL HERRIJZEN – BOUWPATROONS AFD. EPE staat er op deze foto. Op de boerenkar met paard staat een afbeelding van Bureau Gemeentewerken, welke aan de Markt heeft gestaan. Nu is hier het Kwalitaria-Delifrance gevestigd. De man met pet voor op de bok is, Gait Berkhoff (oudste broer van Peter Berkhoff) deze woonde in de Wolfskamp a/d Weteringsdijk. Ernaast zit Piet Berkhoff neef van Alex en Dick Berkhoff. Hij was eigenaar van de Restaurants de Ossenstal en de Hertenkamp. Links staat Mans Berkhoff en naast hem Wim Ooms.

Het Veluws Nieuws van woensdag 5 september 1945 berichtte:

'Men had beloofd dat deze optocht er een zou worden zooals Epe nog nimmer te zien had gekregen en deze belofte werd ten volle waar gemaakt. Een opsomming van alles wat aan het oog van de groote menigte toeschouwers voorbijtrok, zou ons te ver voeren, daar zou een afzonderlijk nummer van dit blad voor nodig zijn! Laat ons volstaan met te zeggen, dat de aanblik overweldigend was, dat de voorstellingen zoowel verleden, heden als toekomst betroffen, dat het waarlijk ongelooflijk is zooveel moeite en kosten men zich gegeven had om aan deze optocht zijn steentje bij te dragen. Een woord van warmen dank en grooten lof aan alle medewerkenden is hier ten volle op zijn plaats. Moge deze nijvere samenwerking van buurtgenooten, met hand en hoofd, een zegenrijke belofte inhouden voor de toekomst van onze dorpsgemeenschap en daarmede voor ons Vaderland. Na afloop van de allegorische optocht vonden er op het feestterrein enkele volksspelen plaats, o.a. vogelschieten, ringrijden en hardrijden met hindernissen. Ook hier ontbrak het niet aan belangstellenden'.

Dit item is op zondag 23 juli 2017 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw