×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Station - Epe

1925

Het was burgemeester mr. E.F.J. Weerts (01-03-1852 - 14-03-1889 burgemeester van Epe) die zich erg heeft ingespannen tot de realiatie van een spoorlijn over de Veluwe, en een station in Epe. Op 2 september 1887 werd op aandringen van, en met financiële steun van koning Willem III de spoorlijn Apeldoorn-Epe-Heerde-Hattem aangelegd. In datzelfde jaar kwam ook het Eper station gereed, aan het Stationsplein. De spoorlijn liep enerzijds vanuit Epe naar Het Loo, waar de reiziger kon overstappen op een treintje naar het station Apeldoorn. Anderzijds kon men van Epe naar Hattem reizen, waar de lijn doorgetrokken werd naar Hattemerbroek, alwaar overgestapt kon worden op de trein naar Zwolle.

De spoorlijn werd ook wel het "Baronnenlijntje" genoemd, omdat de burgemeesters van de aanliggende gemeenten meestal baronnen waren en een financieel aandeel hadden geleverd voor de aanleg van het lijntje. De lijn Het Loo-Hattem werd geëxploiteerd door de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.). Een gemiddelde retourrit Epe-Apeldoorn kostte in de veertiger jaren ƒ 1,15.

De Eper spoorlijn was geen lang leven beschoren. Door de opkomst van de bus als openbaar vervoermiddel ging in de jaren twintig het reizigersaantal snel achteruit. Op 7 oktober 1950 maakte "de boemel" zijn laatste rit en had dus 63 jaar gelopen. Besloten werd dat er vanaf 1950 alleen nog goederentreinen zouden rijden.

In 1972 kwam ook hieraan een einde. Het spoorwegstation in Epe ging in januari 1969 tegen de grond. De spoorrails werden in 1976 opgebroken, om plaats te maken voor een prachtig toeristisch fietspad.

Op de eerste foto ziet dat de trein afkomstig is uit Zwolle. Op de tweede foto (ca. 1948), ziet u de noordkant van het Eper station; op de achtergrond staat de goederenloods van Van Gend & Loos, en de schoorsteenpijp van de N.V. Blonk's Exportslachterijen en fabrieken (ca. 1920), later Niers Vleeswarenfabriek B.V. Epe. De N.V. Blonk's Export Slachterijen en Vleeschwarenfabrieken werd in Epe opgericht op 1 november 1915, en was een voortzetting van de N.V. Zuid-Hollandsche Spek- en Vethandel. De eerste directeur was de heer J.H. (Johan Hendrik) Niers. In deze fabriek werd in 1916 het eerste varken geslacht. De vleeswarenfabriek van Niers was tot 1 juli 1993 in Epe gevestigd.

Dit item is op dinsdag 15 augustus 2017 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw