×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Villa Vijvervreugd aan de Beekstraat

2007

Geschiedenis van Villa Vijvervreugd.

Toen Gustaaf Willem van der Feltz, die in 1819 tot 1852 burgemeester van Epe was geweest, overleed op 7 augustus 1870, woonden nog vijf ongehuwde kinderen in het ouderlijk huis naast de Grote Kerk. Het waren de oudste zoon Pieter Christiaan Willem (54) jaar), Geertruida Johanna (53 jaar), Gustave Wilhelmina (48 jaar), Louis Henriëtte Francoise (42 jaar) en Reinharda Catharina (32 jaar). Ze gingen ingrijpende veranderingen aanbrengen, die begonnen met de aankoop van de aangrenzende percelen van Henricus Poll, Jannis Jonker en Wijnbergen.

In 1878 werd het oude huis van Gerrit van Zuuk afgebroken en het terrein opgehoogd voor een nieuwe villa die werd gebouwd in de stijl zoals rond 1880 mode was en die we ook in Villa Beekzicht herkennen. Achter het huis werd een apart huis neergezet voor de bediening. Beneden een grote keuken, bijkeuken, kelder en provisiekasten. Een eigen trap naar boven, naar twee slaapkamers voor de dienstboden. Zowel beneden als boven had de aanbouw verbinding met het huis. De villa had geen naam, maar werd alom “Villa van der Feltz” of “Villa Feltz” genoemd. Er werd een tuin aangelegd, die reikte tot aan de Emmastraat. De Dorpse Beek, die door de tuin liep, werd onderbroken door een grote vijver. Bij de hoek met de Beekstraat stonden vier Taxusbomen, die later in de volksmond “de vier freules” werden genoemd. Ze staan er nog steeds, achter het beeld van de fietser aan het Emmapark.

Na het overlijden van P.C.W. van der Feltz en de vier freules werden villa en tuin op 15 oktober 1912 verkocht. De koper was burgemeester J.L.J.B. baron Sweerts de Landas, die sinds 1889 burgemeester van Epe was. Hij noemde het huis “Vijvervreugd”. Zijn vrouw overleed in 1925 en na zijn aftreden als burgermeester, het volgend jaar, vond hij het huis voor zich alleen te groot, te meer daar zijn drie kinderen niet meer thuis woonden. Hij wilde “Vijvervreugd” verkopen.

De Eper Spaarbank kocht het pand en verhuurde het aan de familie Beek, die er een “Zomer- en Winterpension” van maakte. Gasten die voor langere tijd in het pension verbleven, waren de bekende vrijzinnige predikant ds. Sevenster en de schrijfster Marie Koenen. De heer Sweerts de Landas verhuisde naar een huis aan de Hoefijzerweg, een witte villa met blauwe banden, die de bijnaam “Villa Blanda” of “Villa Blue Band” kreeg.

In 1939 kocht de gemeente Epe huis en tuin. De tuin werd park, het Emmapark, en het huis werd voor verschillende doeleinden gebruikt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het distributiekantoor. Verschillende scholen werden er tijdelijk gehuisvest, evenals de sociale werkplaats. In 1948 kreeg de Veeartsenij-kundige Dienst er twee kamers en behield die tot 1970. Ook woonde hier de zeer geliefde mej. F.A. Kwak. Zij gaf op een boeiende manier godsdienstles op de lagere scholen.

In 1958 werd "Vijvervreugd" aangekocht door de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Epe, Er zou onderdak moeten worden geboden aan de kerkelijke jeugd, maar langzamerhand, werd het gebouw voor verschillende doeleinden gebruikt. Sinds 2007 zijn de twee bovenste verdiepingen verhuurd.

Bron: www.grotekerkepe.nl

Dit item is op zondag 06 december 2009 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw