De Beekstraat

1903

Een mooi sfeerbeeld van de Beekstraat zo’n dikke honderd twintig jaar geleden. Links ziet u de Villa Vijvervreugd uit 1879, en rechts de woning van Bart van Vemde. Is het een verliefde G. Vijge die hier een kaartje stuurde naar zijn geliefde?

De tekst op de kaart:

18 juli B.D. Ik wil u even melden dat ik nu vacantie heb, en dus thuis ben, is er nu ook kans dat u eens over komt, ik heb voor 14 dagen verlof. Ik hoop dan eens gauw een brief te krijgen en dat u dan kunt schrijven dat u nog eens over komt. Vele groeten u, uwe G.  Mijn adres is nu? G. Vijge Tongerenscheweg Epe.

Op de kaart schrijft hij verticaal:

Deze weg gaat op ons huis aan.

De ansicht- c.q. prentbriefkaart was (en is) een prachtig communicatiemiddel, en is al meer dan honderd jaar oud. In 1843 werd al in Engeland de eerste kaart per post verstuurd. Het was een kerst- en nieuwjaarskaart. In 1878 werd bij Koninklijk Besluit de briefkaart in ons land ingevoerd. De PTT kreeg het monopolie van uitgifte.

Deze prentbriefkaart werd uitgegeven door uitgeverij „Vivat” uit Amsterdam onder nummer: 3432.

Dit item is op maandag 12 februari 2024 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw