Epe, Geref. Kerk en Pastorie

1940

(). Dit is een sfeerbeeld van de Gereformeerde Kerk en Pastorie (de Regenboogkerk) aan de Beekstraat in Epe. De Gereformeerde Kerk is op 14 november 1888 gesticht, en is ontstaan door een afsplitsing van de Hervormde Kerk, ook wel Doleantie genoemd. De eerste ouderlingen van de nieuwe gemeenschap waren C.D. Bouwman en H. Rozendal Jzn. De gemeente begon met vijftien leden. In een lokaaltje achter het kerkhof kwam men tezamen. Dit lokaaltje stond in de buurt van het Molenpad cq Griséweg, waar nu ongeveer het wijkgebouw van de Burgerenk staat.

In 1908 werd een eigen kerk, met 140 zitplaatsen, aan de Beekstraat gebouwd. In 1938 werd deze afgebroken en werd een nieuwe kerk in gebruik genomen. Het leden aantal breidde zich fors uit bij de aanstelling van Ds. J.J. Bajema. Enkele andere dominees uit die beginperiode waren: Ds. J.J.G. Geelkerken, Ds. P. Jukkenekke, Ds. I. Tonkens en Ds. J. Vrolijk. In 1968 kwam er aan de achterkant van de kerk, die aan de Dr. Van Voorthuyzenstraat grenst, een zalencomplex genaamd de Antenne. Na 33 jaar was het in 2001 opnieuw tijd om de kerk en gebouw Antenne door een grote renovatie aan te passen aan de eisen van de tijd, zoals o.a. voorzieningen op het gebied van brandbeveiliging en toegankelijkheid voor minder-validen. Het Antenne-gebouw wordt gebruikt voor diverse (kerkelijke als ook niet-kerkelijke) activiteiten.

Uitgave: Scholten's Boekhandel, Epe.

Gelopen: Nee.

Scan20026-66b5f714.jpgScan20026-66b5f714.jpg
Dit item is op zondag 14 november 2010 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw