De Zwartelandstraat

1960

De Zwartelandstraat is de verbindingsweg tussen de Enkweg en de Beekweide De weg kwam tot stand in 1956. Het was vroeger een deel van een hoger gelegen bouwland, ook wel Eschgrond. Dit stuk grond werd toen in oude aktes “Het Zwarte Land” genoemd.

Dit item is op maandag 12 februari 2024 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw