Gezicht vanaf de Julianalaan

1908

Hier ziet u een mooi sfeerbeeld van een foto genomen vanaf de Julianalaan. Een foto die gemaakt werd door August F.W. Vogt (1871-1922). Herkenbaar is links de achterkant van het huis genaamd Villa Capella die in 1901 werd gebouwd door de Eper Bouw-Maatschappij. In 1926 kwam dokter A. (Arend) Mijs hier wonen, en noemde het Villa Arend-State. Het adres was toen Dorpstraat hoek Weertspark. Op de achtergrond ziet u molen De Vlijt van Jhr. Gerrit Willem van der Does die deze in 1903 verkocht aan zijn knecht G.W. Dommerholt.

Deze verkocht het vervolgens in 1904 weer door aan Jan Poll Jonker. In het kadaster van 1830 wordt de molen al genoemd. De molen stond aan de toenmalige Vlijtweg nu de hoek Hoofdstraat - Officiersweg. De molen werd in 1936 gedeeltelijk afgebroken, en in 1953 volgde de rest, alleen de fundering bleef nog lange tijd zichtbaar. Wie er destijds in de andere twee huizen rechts aan de Dorpstraat - Hoofdstraat woonde is mij niet bekend. In 1901 smeedde dus de Eper Bouw-Maatschappij al haar plannen; zie de aankondiging in het Nieuws- en Advertentieblad voor Epe op 30 maart 1901. 

Dit item is op donderdag 03 november 2022 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw