×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Hôtel Pension „Veluwe”

1912

In 1940 werd het aangekocht door dhr. J.J. Gude die het liet afbreken. Er kwam een nieuw hotel voor in de plaats, hotel „In ’t Waeghuys”. Na een korte bloeiperiode werd de zaak in 1949 verkocht, en werd het een vakantiehotel voor het personeel van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft. In 1955 werd het pand geveild en werd het een onderdeel van de Confectie-Centrale van de familie Slebos uit Elburg.

In de jaren zestig heeft de gemeente door haar bouwkundige dienst nog een onderzoek laten verrichten of het geschikt was om er eventueel het gemeentehuis in te vestigen. Het plan ging niet door; het pand voldeed niet aan de gestelde eisen daaraan verbonden. Begin 1978 kocht Noberkom, een combinatie van bouwbedrijven van Van Norel in Epe en Berkhoff in Oene het pand. Momenteel is de Bouwgroep Van Norel eigenaar. Het pand is in slechte staat, en wordt momenteel bewoond door een aantal overwegend alleenstaande huurders.

Sinds april 2012 is het perceel Sint Anthonieweg 20 aangewezen als gemeentelijk monument. Dat het perceel op de monumentenlijst komt, is op advies van de gemeentelijke monumentencommissie, en komt omdat het hier gaat om een voormalige herberg annex hotel „In 't Waeghuys". Het pand is derhalve waardevol voor de lokale cultuurhistorie. Door het te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst wordt het beschermd tegen ongewenste ontwikkelingen, zoals sloop of een ingrijpende verbouwing.

Bron: Boek „Gastvrij Epe” – van auteur J. (Jan) Paasman uit 2009.

Uitgave: Eigen beheer – Foto: H.S. Frank, Groningen

Gelopen: Nee

Postzegel: Nee

Dit item is op woensdag 07 december 2016 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw