×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Vechterij bij Epe

1930

Een stukje geschiedenis over woonwijk De Vegtelarij.

In mijn omvangrijke verzameling aan (prent)briefkaarten uit de gemeente Epe, heb ik ook bijgaande illustratie in mijn collectie. De kaart stamt uit ca. 1930 en werd uitgegeven door Scholten’s Boekhandel uit Epe. Het is een sfeerbeeld van een boerenerf en een boerderij met schuur (de Woeste?). Voor de grote deeldeuren staat een boerin met een melkbus op een kruiwagen. Zou de melk in die tijd verwerkt zijn bij de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘Onze Fabriek’ (1913-1942) op de hoek Brinklaan met de Diepenweg?

,,Vechterij bij Epe”

De Vegtelarij is een van de interessantste Eper namen, die helemaal is ingeburgerd als naam van een woonwijk. Toen er nog geen huizen stonden was Vegtelarij de naam van een gebied tussen Epe en Zuuk. Tot het begin van de 20e eeuw heette dat gebied echter Vechterij. Een van de eerste inschrijvingen met de naam Vechtelarij is uit 1905: “een stuk bouwland met hakhout in de Vechtelarij”, knr. L568-570. In een notariële akte uit 1875 staat “bouwland met hakhout de Woeste in de Vegterij”, knr. L1, 2 en 3. De naamsverandering is in de hand gewerkt door de naam Vegtelaar die op enkele kaarten uit de 19e eeuw staat, maar die in geen enkel document voorkomt.

De naam Vegterij was in de 19e eeuw zo gangbaar dat er enkele stukken naar werden genoemd: Vegterijenkampje (L566/7), Vegterijenstuk (op de Haverkamp) en Vegterijse Weide (in Zuuk). De eerste vermelding van de Vegterij wordt gevonden in een Doopboek onder het jaar 1643: “Geertjen, dochter van Peter Jansen en Dirkjen Henrikx in de Vechterije”.

Wat met Vechterij werd bedoeld, wordt duidelijk door een notitie in het Verpondingskohier van 1675: “afgereckent en geset (= beschreven) bij de vechterie”; de “vechterie” was de beheerder/eigenaar van de grond, de (Sint Catharina) Vicarie. Deze Vicarie had ten zuiden van Epe, op de Haverkamp en de Zuukerenk, veel grondbezit, in 1663 en 1675 aangeduid als St. Catarinen grondt en St. Catharinen landt. In Zuuk lag ook de Sint CatrInaakker (1809). In het begin van de 17e eeuw werd het ‘moeilijke woord” Vicarie in de spreektaal tot Vechterie en later verhollandst tot Vechterij.

Bron: Boek - Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Epe blz. 77 – auteur Dr. D. Otten. 

De woonwijk De Vegtelarij werd gebouwd in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Als bijlage een mooi sfeerbeeld van de huidige (2019) Vegtelarij, met de kruising: Abraham Kuyperstraat-Europalaan-Willem Dreeslaan. Foto, met dank aan: Bert Hanekamp.

 

Dit item is op woensdag 12 juni 2019 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw